Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 15.00

Category: Tags: ,

Description

Στη σύγχρονη κοινωνία, ο αθλητισµός έχει συνδεθεί µε το φαινόµενο της εµπορευµατοποίησης και του ανταγωνισµού. Συνέπεια αυτής της σύνδεσης είναι η εµφάνιση της βίας, κυρίως στο ποδόσφαιρο και άλλα οµαδικά αθλήµατα.

Η  ισχύουσα Νοµοθεσία περιλαµβάνει µια σειρά µέτρων που στόχο και σκοπό έχουν την πρόληψη και την καταστολή της βίας και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους. Με την ισχύουσα Νοµοθεσία διαχωρίζονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του κάθε εµπλεκόµενου φορέα, µε τον Υπεύθυνο Ασφάλειας να κατέχει τον πιο σηµαντικό ρόλο.

Η ασφάλεια δεν πρέπει να παρουσιάζεται µόνο ως η πιστή εφαρµογή της Νοµοθεσίας, αλλά να πηγάζει µέσα από τις διαδικασίες και την εφαρµογή της µέσα από την ιδιαιτερότητα της κάθε αθλητικής εγκατάστασης και της κάθε διοργάνωσης. Η κατανόηση και η ικανοποίηση των αναγκών των θεατών είναι ουσιώδεις καθώς το κοινό περιµένει να βρει συγκίνηση σε ένα αξιόπιστο γεγονός που διοργανώνεται σε ένα άνετο περιβάλλον.

Η τριάδα, ΑσφάλειαΠροστασία και Εξυπηρέτησηείναι οι βασικοί πυλώνες σε κάθε σχεδιασµό διαχείρισης ασφάλειας.

Η αποτελεσµατικότητα ενός σχεδίου ασφάλειας εξαρτάται από το πόσο καλά αυτό είναι σχεδιασµένο, εφαρµόζεται, επιθεωρείται και αξιολογείται. Όλοι όσοι εµπλέκονται στη διοργάνωση ενός αγώνα ή µίας εκδήλωσης εργάζονται για έναν κοινό, πρωταρχικό στόχο τη δηµιουργία ενός ασφαλούς, προστατευµένου και φιλόξενου περιβάλλοντος για τους θεατές

Additional information

Author

ISBN

Languages

Edition

Print Type

Pages

Publisher

Year