ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΑΘΙΟΥ – A MANUAL ON THE WEAVING OF THE STRAW – MAT

 20.00

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΑΘΙΟΥ – A MANUAL ON THE WEAVING OF THE STRAW – MAT

Η ΑΫΛΗ ΠΙΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΙΟΥ

ΤΟ ΚΑΠΟΥΘΚΙΩΤΙΚΟΝ ΨΑΘΙΝ

THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE VILLAGE OF KAPOUTI

THE STRAW – MAT OF KAPOUTI

 

 

2 in stock

Category: