ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 30-31 Οκτωβρίου 2017 Λεμεσός, Η βρυσομάνα της ανοικτής ποιητικής διαλεκτικής του Βασίλη Μιχαηλίδη

 15.00