Η Δικηγορική Δεοντολογία εν Κύπρω

 30.00

Description

Το δικηγορικόν επάγγελμα, υπό την έννοιαν ότι τούτο δεν αποτελεί βιοποριστικόν επιτήδευμα αλλά δημόσιον λειτούργημα, διεμορφώθη δια μέσου των αιώνων δια να ανταποκριθή εις την ανάγκην της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου, ακόμη και κατ’ αυτού του κράτους, και της ενώπιον του δικαστηρίου υπερασπίσεως των συμφερόντων αυτού υπό προσώπων άτινα λόγω των ειδικών γνώσεων, της εμπειρίας και ικανότητος αυτών θα ηδύναντο να πράξουν τούτο καλύτερον των διαδίκων.

Additional information

Weight 0.72 kg
Dimensions 24 × 17 cm
Author

Publisher

Year

Print Type

Languages

Cover

Pages

You may also like…