Η Δράση και ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης (2η έκδοση)

 20.00

Out of stock

Description

Το βιβλίο στην αναθεωρημένη και συμπληρωμένη του έκδοση περιέχει την Εισαγωγή και επτά Κεφάλαια. Στην Εισαγωγή εκτίθενται, κατά τρόπο συνοπτικό, η πολιτική ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το πολίτευμά της, ενώ στο Κεφάλαιο Ι καταγράφονται οι πηγές του κυπριακού διοικητικού δικαίου με ιδιαίτερη αναφορά στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Τα Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV αναφέρονται στο δικονομικό διοικητικό δίκαιο, δηλαδή στις δικονομικές αρχές που ακολουθούνται κατά την εκδίκαση μιας Προσφυγής που υποβάλλεται με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος, καθώς και τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για άσκησή της. Το Κεφάλαιο V περιέχει τους λόγους ακύρωσης που μπορούν να προβληθούν στην Προσφυγή. Στην ουσία, στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι γενικές αρχές του κυπριακού διοικητικού δικαίου, που πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, με πυρήνα τις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (Νόμου 158(Ι) του 1999). Ακολουθεί το Κεφάλαιο VI, όπου αναπτύσσονται οι αρχές που διέπουν τη συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τέλος, το Κεφάλαιο VII αναφέρεται στο θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως με πλήρη αναφορά στις νέες Νομοθεσίες που διεύρυναν ριζικά τις αρμοδιότητές του.

Additional information

Weight 0.930 kg
Dimensions 24 × 17 cm
ISBN

Author

Publisher

Year

Print Type

Languages

Cover

Pages

You may also like…