Η Ευρώπη στην Κυπριακή Δοκιμιογραφία / Europe in Cypriot Essay Writing

 10.00

In stock

Category: Tags: ,

Description

This volume contains five essays which were written by leading Cypriot essayists during the last sixty years.

The oldest chronologically, “Return from Utopia”, is the IXth chapter of the work The Ordeal of the Intellect by Emilios Hourmouzios and was first published in 1950, while the most recent, “Literature in Exile – The Price of Gyarus”, was presented by Andreas Pastellas at an international conference which took place in Rome in 1997. The other three essays in the volume are a text by Yiorgos Philippou-Pierides on Feodor Michailovich Dostoevsky and his age, taken from his book Four Literary Topics, the essay “The Cursed Poets “ by Andreas Christofides, which is included in the book Issue and Opinions III, Nicosia 1973, and finally “Jean Blot: The Holy Mountain”, by Klitos Ioannides, which was presented at an international seminar at Würzburg, Germany, in the mid 1990s.”

Essayists

Emilios Hourmouzios | Yiorgos Philippou-Pierides | Andreas Christofides | Klitos Ioannides | Andreas Pastellas

Στον τόμο περιλαμβάνονται πέντε δοκίμια που γράφτηκαν από διακεκριμένους Κύπριους δοκιμιογράφους τα τελευταία εξήντα χρόνια.

Το παλαιότερο χρονολογικά, «Επιστροφή από την Ουτοπία», είναι το ΙΧ κεφάλαιο του έργου Η δοκιμασία του πνεύματος, του Αιμίλιου Χουρμούζιου και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1950, ενώ το πιο πρόσφατο, «Η Λογοτεχνία της Εξορίας – Το τίμημα της Γυάρου», είναι η εισήγηση του Ανδρέα Παστελλά σε διεθνές συνέδριο, που έγινε το 1997 στη Ρώμη. Τα άλλα τρία δοκίμια που στεγάζονται στον τόμο είναι ένα κείμενο του Γιώργου Φιλίππου-Πιερίδη για τον Φιοντόρ Ντοστογιέβσκι, παρμένο από το βιβλίο του Τέσσερα Θέματα Λόγου, που κυκλοφόρησε το 1973, το δοκίμιο «Οι ‘Καταραμένοι’ Ποιητές», του Ανδρέα Χριστοφίδη, που περιλαμβάνεται στον τόμο του Θέματα και Απόψεις III, 1973 και τέλος το κείμενο του Κλείτου Ιωαννίδη «Ζιαν Μπλο: Το Άγιον Όρος», που παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο στο Βύρτσμπουργκ περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Δοκιμιογράφοι

Aιμίλιος Xουρμούζιος | Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης | Aνδρέας Xριστοφίδης | Kλείτος Iωαννίδης | Aνδρέας Παστελλάς

Additional information

Author

ISBN

Languages

,

Edition

Print Type

Pages

Publisher

Year