Η Ιερά Μονή της Τροοδίτισσης (Rare)

 50.00

Only 1 left in stock

Description

Η Ιερά Μονή της Τροοδιτίσσης εξέχουσαν κατέχει θέσιν μεταξύ των Κυπριακών Μονών, όχι μόνον διά την αξιοθαύμαστον φυσικήν ωραιότητα, η οποία την περικοσμεί, αλλά και διά την αξιόλογον παλαιότητά της, διά τον πλούτον των ζωγραφικών καλλιτεχνημάτων της, και, σύν τούτοις, διά τον πλούτον των ζωγραφικών καλλιτεχνημάτων της, και σύν τούτοις, διά τήν σιωπηράν ιεράν δράσιν, τήν οποίαν μετά ζήλου ανέπτυξε και αναπτύσσει, παρά τας αλλεπαλλήλους δυσχερείς περιστάσεις….

Additional information

Weight .158 kg
Dimensions 23 × 15.5 × .5 cm
Cover

Languages

Pages

Publisher

Year

Illustrations

Print Type

You may also like…