Η Παρουσία της Ιταλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Κυπριακό Ιδίωμα / La Presenza della Lingua Italiana nell’ Idioma Greco Cipriota

 13.00

Description

Στο βιβλίο καταχωρίζονται δύο χιλιάδες λέξεις του ελληνικού κυπριακού ιδιώματος προερχόμενες από χίλιες τετρακόσιες ιταλικές. Περιλαμβάνονται επίσης εκατόν εξήντα περίπου κύρια ονόματα (διακόσια ογδόντα με τις παραλλαγές τους) και περισσότερα από τριακόσια (πεντακόσια με τις παραλλαγές τους) επώνυμα κυπρίων ιταλικής προέλευσης. Στο τέλος παρατίθεται αλφαβητικός πίνακας όλων των ιταλικών λέξεων, από τις οποίες προέρχονται οι περιλαμβανόμενες στο βιβλίο λέξεις του ελληνικού κυπριακού ιδιώματος.

Nel volume sono registrate duemila parole dell’ idioma grecocipriota, le quali derivano da circa millequattrocento vocaboli italiani. Sono altresì raccolti anche circa centosessanta nomi propri e più di trecento cognomi di ciprioti di provenienza italiana. Alla fine si offre un elenco alfabetico di tutti i vocaboli italiani da cui provengono le perole dell’ idioma grecocipriota raccolte nel libro.

Additional information

Weight 0.320 kg
Dimensions 17 × 24 cm
ISBN

Author

Publisher

Year

Print Type

Languages

,

Cover

Pages

You may also like…