Ξυλόγλυπτα Τέμπλα της Κύπρου της Περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571 – 1878). Τα Χρονολογημένα και τα κατά Προσέγγιση Χρονολογούμενα Έργα

 15.00

Description

Διδακτορική Διατριβή

Το τέμπλο αποτελεί απαραίτητη λειτουργική κατασκευή κάθε ναού. Με τη συλλογή του υλικού διαφάνηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός τέμπλων της περιόδου της Τουρκοκρατίας σώζεται σε ναούς χωριών, πόλεων και καθολικά μοναστηριών. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη τους διαγράφεται κυρίως η εξελικτική πορεία της τεχνοτροπικής τους εκτέλεσης και των – μικρότερων – αλλαγών στο εικονογραφικό τους πρόγραμμα, όπως και η άμεση σχέση τους με τα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά δρώμενα της εποχής.

Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η αποτύπωση και η συγκριτική μελέτη του υλικού κατέδειξε πολλές δυχέρειες και προβλήματα, λόγω της πρωτοτυπίας του θέματος, της έλλειψης επαρκούς βιβλιογραφίας, της αναγκαιότητας της επιτόπου έρευνας (αυτοψία), της αντιμετώπισης προβλημάτων τεχνικής φύσεως, λόγω της απειρίας μας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί κανένας συστηματικά με το θέμα αυτό στην Κύπρο και ό,τι παραδίδεται είναι αποσπασματικό και ελλιπές. Ως εκ τούτου διεξήλθαμε το θέμα με την απιτούμενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επλίζοντας ότι η προσπάθειά μας θα συμβάλει στην περαιτέρω έρευνα. […]

– Απόσπασμα από τον Πρόλογο

Additional information

Weight 1.692 kg
Dimensions 17 × 23.5 × 4 cm
ISBN

Author

Publisher

Series

Year

Print Type

Languages

Cover

Illustrations

Pages