Οδοιπορικό στα Χριστιανικά Μνημεία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κυρηνείας

 52.00

Οδοιπορικό στα χριστιανικά μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας

Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας

Άτλαντας Μνημείων

Ἡ ἔκδοση αὐτή ἔχει συγγραφεῖ καί ἐπιμεληθεῖ ἀπό πλειάδα ἐκλεκτῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐπιστημόνων καί σκοπό ἔχει νά κωδικοποιήσει τά χριστιανικά μνημεῖα τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἔργα παγκόσμιας κληρονομιᾶς,  καί νά ἀποτελέσει ἕνα σημαντικό ὅπλο στά χέρια μας, γιά νά διαφυλαχθοῦν ἀπό τήν καταστροφική μανία τῶν Τούρκων καί συντηρηθοῦν μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς μας σ’ αὐτά.

Στίς 503 σελίδες καί τίς 500 περίπου ἐκλεκτές φωτογραφίες τοῦ βιβλίου περιγράφονται καί ἐμφανίζονται ὡς εἶναι σήμερα, 183 ἱεροί Ναοί, ἐνοριακοί, μοναστηριακοί, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια (170 Ὀρθόδοξα καί 13 ἑτερόδοξα). Οἱ ἱεροί Ναοί οἱ ὁποῖοι περιγράφονται μέ ἐπιστημονική τεκμηρίωση ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τά ἱερά σκεύη καί τίς εἰκόνες, ἐνῶ οἱ πλεῖστες τοιχογραφίες ἔχουν ἀφαιρεθεῖ. Ὅσοι ἀπό τούς Ναούς δέν κατεδαφίσθηκαν ἔχουν μετατραπεῖ σέ μουσουλμανικά τεμένη, σέ σταύλους ζώων, ἀποθῆκες καί χώρους διασκεδάσεως. Στό βιβλίο αὐτό φαίνεται ἡ καταστρεπτική μανία τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος τό ὁποῖο ἔχει λεηλατήσει ἀνεκτίμητους πνευματικούς θησαυρούς καί ἐπιτεύγματα πολιτισμοῦ πού διατηρήθηκαν μέσα στούς αἰῶνες καί τά μετετέτρεψε σέ ἀντικείμενα ἐμπορίου.

In stock