Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ημερολόγιο 2018 / BirdLife Cyprus: 2018 Calendar – Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) της Κύπρου σε Κίνδυνο / Ιmportant Βird Αreas (IBAs) of Cyprus in danger.

 10.00

In stock

Description

Ημερολόγιο 2018 για τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά (ΣΣΠ) της Κύπρου σε κίνδυνο.

Calendar 2018 with the important bird areas (IBAs) of Cyprus in danger.

Additional information

Weight .204 kg
Dimensions 21.5 × 30 × .4 cm
Publisher

Cover

Illustrations

Year

Languages
Pages

You may also like…