Του Διενή τζαι του Χάρου: Ηρωϊκά, Περιλοές τζαι Παραδόσεις από την Νήσον Τζύπρον

 10.00

Category: Tags: , ,

Description

Ο Χάρος μαύρα φόρησεν, μαύρα καβαλλιτζεύκει,
μαύρα σκλαβούνικα φορεί, να πά’ στο παναΰριν·
στην νάκραν του παναϋρκού ήβρεν τους αροκόπους,
στην μέσην του παναϋρκού ήβρεν τους τρων τζαι πίννουν.

Όπως έχει παρατηρηθεί, στις υπάρχουσες κυπριακές παραλλαγές του ακριτικού τραγουδιού που αναφέρεται στην πάλη του Διγενή με το Χάρο, όσες τουλάχιστον απ’ αυτές δεν είναι αποτέλεσμα παραμόρφωσης, συμφυρμού και νέας ερμηνείας μοτίβων, τα επιμέρους θέματα του τραγουδιού είναι τα εξής: συμπόσιο (παναΰριν), επίσκεψη Χάρου, κάλεσμά του στο τραπέζι και άρνησή του, πρόκληση για πάλη, πάλη, προσωρινή νίκη του Διγενή, επιθανάτια αγωνία του Διγενή, επίσκεψη των συντρόφων του, διήγηση των περασμένων άθλων του, φόνος της γυναίκας του.

Additional information

Weight 0.298 kg
Dimensions 17 × 24 cm
ISBN

Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής

Publisher

Year

Print Type

Languages

Cover

Illustrations

Pages

You may also like…