Το κράτος της Κύπρου στο διεθνές δίκαιο

 70.00

Only 1 left in stock

Description

[…] Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε μέσα από την αγωνία και την ανησυχία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την απογοήτευση γιατί οι διεθνείς πολιτικές συγκυρίες δεν έχουν μέχρι σήμερα οδηγήσει στη λύση του. Μια σε βάθος μελέτη όλων των πτυχών του προβλήματος είναι, κυρίως για όλους τους Κυπρίους, αναγκαία, γιατί όλοι διαδραματίζουν και πρέπει να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής τύχης του νησιού μας. Το Κυπριακό είναι πολύπτυχο πρόβλημα διεθνούς και εσωτερικής πολιτικής, διεθνούς και συνταγματικού δικαίου, κοινωνικό και διακοινοτικό ζήτημα, με προεκτάσεις πολυσύνθετης μορφής. Είναι πρόβλημα προφανώς δύσκολο, αλλά όχι άλυτο. Η διαλεκτική ανάλυση των διάφορων πτυχών του είναι επιβεβλημένη όπως επίσης επιβεβλημένη είναι και η καθαρότητα των στόχων στην επιδίωξη λύσης.
Η μελέτη αυτή σκοπεί στο να δώσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, μια εναργή εικόνα της μιας πτυχής του Κυπριακού, εκείνης που το συνδέει με το διεθνές δίκαιο, περιορίστηκε όμως στα θέματα εκείνα που άπτονται κυρίως της υπόστασης του Κράτους της Κύπρου. Καταβλήθηκε συνειδητή προσπάθεια, κατά το δυνατόν, αντικειμενικής προσέγγισης με αναφορές κυρίως σε μη Έλληνες συγγραφείς και διεθνολόγους για την πιο αμερόληπτη τεκμηρίωση των θέσεων που αναπτύσσονται. […] (Από την έκδοση)

Additional information

ISBN

Author

Pages

Languages

Year

Cover

Publisher