Από την απραξία στην πράξη : δημιουργώντας στο αμπέλι και στο κρασί : εκτίμησεις-απόψεις-πολιτικές

 12.00

Only 1 left in stock

Description

Εισαγωγή

Συχνά λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αμπε-

λουργοί και σπανιότερα λόγω κάποιων ξεχωριστών συμβάντων στον

αμπελοοινικό τομέα, το αμπέλι και το κρασί έρχονται στην επιφά-

νεια της επικαιρότητας και της δημόσιας προβολής.

Η εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή

συρρίκνωση του γεωργικού τομέα γενικότερα, την αστυφιλία, την

ανάπτυξη και το θέμα της χρήσης και της αξίας της γης, η αμπελο-

καλλιέργεια περιορίστηκε δραστικά, άλλοτε ανεξέλεγκτα υπό μορφή

εγκατάλειψης και άλλοτε ως συνειδητή πολιτική επιλογή του κράτους.

Additional information

Author

Cover

ISBN

Languages

Pages

Publisher

Year