Δελτίον Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας – 50 Χρόνια Ζωής 1966-2016 – Αφιέρωμα στην ‘Εκθεση Ανθέων Κερύνειας

 15.00