Η Ελληνική Γλωσσική Επίδραση στο Σύστημα Ονομάτων της Αρχαίας Εκκλησιαστικής Σλαβικής και Ιδιαίτερα της Βουλγαρικής [Greek Linguistic Influence on the Nomenclature of Old Slavonic, and Especially of Bulgarian]

 9.50

Additional information

Dimensions 17 × 24 cm
Author

ISBN

Languages

Pages

Print Type

Publisher

Series

Year