Πηγές της κυπριακής ιστορίας από το ισπανικό αρχείο Simancas. Από τη μικροϊστορία της κυπριακής διασποράς κατά τον ΙΣΤ’ και ΙΖ’ αιώνα [Sources on the history of Cyprus from the Spanish archive of Simancas. Excerpts from the daily records of the Cypriot diaspora during the 16th and 17th centuries]

 15.50

3 in stock