Πορεία ζωής

 30.00

Only 1 left in stock

Categories: , Tags: ,

Description

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος τόμος μιᾶς σειρᾶς βιβλίων μου πού
θά περιλάβουν τίς δημοσιευμένες κι ἀδημοσίευτες ἐργασίες
μου.
Στόν τόμο αὐτό παρουσιάζονται τά ἄρθρα πού γιά δώ-
δεκα τόσα χρόνια ἔγραφα στή στήλη «Ζωή καί Τέχνη» τοῦ
περιοδικοῦ μου Κυπριακά Γράμματα σάν κατευθυντήριες γραμ-
μές στην πορεία του. ᾿Από τό ἴδιο περιοδικό ἀναδημοσιεύον-
ται ἐδῶ καί μερικές μελέτες μου γλωσσικές και κριτικές,
καθώς και σημειώματά μου καί σχόλια για πρόσωπα καί
πράγματα.
᾿Επίσης παρουσιάζονται ἐδῶ ἀρκετά ἀπό τά ἄρθρα καί
κριτικά σημειώματά μου πού πρωτοδημοσιεύτηκαν στήν ἐφη-
μερίδα Ελευθερία, πολλά μέ τό ψευδώνυμό μου «Κ. Καστρι-
νός», (αὐτά τά ὑπογράφω καί στό βιβλίο αὐτό μέ τό ψευ-
δώνυμό μου), ἄλλα μέ τό ὄνομά μου.

Additional information

Author

Languages

Pages

Publisher

Year