Τα Παραμύθια της Κύπρου από το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Τόμος ΙΙΙ, [Cypriot Tales from the Folklore Archive of the Cyprus Research Centre]

 78.00

Τα Παραμύθια της Κύπρου από το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Τόμος ΙΙΙ, [Cypriot Tales from the Folklore Archive of the Cyprus Research Centre]

Επιμέλεια: Μαρία Ματθαίου και Αργυρώ Ξενοφώντος, Παρατηρήσεις Επιμέτρου: Μιχάλης Γ. Μερακλής, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, LXI, Λευκωσία 2019

4 in stock

Category: