Χριστουγεννιάτικη Κάρτα PENCYSTAMPS (Πρώτη μέρα κυκλοφορίας: 24.11.2014) / PENCYSTAMPS Christmas Card (First day of issue: 24.11.2014)

 1.20

Category: Tags: , ,

Description

Οι φιλοτελικές “Χριστουγεννιάτικες Κάρτες” αποτελούν παρακλάδι της αυτοτελούς συλλογής “PENCYSTAMPS” (PICTORIAL ENCYCLOPAEDIA OF CYPRUS THROUGH STAMPS) της σειράς “Κυπριακές Φιλοτελικές Αναμνηστικές Κάρτες”. Από το 1977 εκδίδονται μια κάθε χρόνο, το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, ως επί το πλείστον μαζί με την έκδοση γραμματοσήμων της σειράς “Χριστούγεννα”. Η κάθε κάρτα, κλειστή, έχει το μέγεθος Φακέλου Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (16.7 Χ 9 εκ.). Στην εξωτερική της μπροστινή πλευρά φέρει γραμματόσημο της σειράς Χριστούγεννα με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και παράσταση σχετική με το γραμματόσημο. Στην εσωτερική της πλευρά φέρει σύντομη περιγραφή της εξωτερικής παράστασης και του γραμματοσήμου καθώς και τις ευχές “Χαρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά” στα Ελληνικά και Αγγλικά. Ως υποσημείωση έχει τις λέξεις “Philatelic card”, υπογραμμίζοντας έτσι στον παραλήπτη της ότι η κάρτα αυτή αποτελεί φιλοτελικό είδος για συλλογή. Η εσωτερική αριστερή πλευρά είναι λευκή για να δίνει τη δυνατότητα στον αποστολέα να αναφέρει οποιαδήποτε άλλη προσωπική ευχή. Για τη συλλογή των καρτών αυτών υπάρχει ειδικό Αλμπούμ.

The philatelic “Christmas Cards” are part of the self-sufficient collection “PENCYSTAMPS” (PICTORIAL ENCYCLOPAEDIA OF CYPRUS THROUGH STAMPS) in the “Cyprus Philatelic Souvenir Cards” series. Since 1977 the Christmas Cards have been issued, one each year in November or December, mainly with the issue of Christmas stamps. Each card, folded, has the size of a First Day Cover (16.7 X 9 cm). On its front face the card bears a Christmas stamp with the special First Day of Issue Cancellation and a design related to the stamp. On its inside it has a short description of both the front design and the stamp, as well as the wishes “Merry Christmas and a Happy New Year” in Greek and English. A footnote with the words “Philatelic card” reminds the receiver that this card is a “collector’s item”. The inner left side is blank, for the sender to write any other personal wishes. For the collection of these cards there is a special Album.

 

 

Additional information

Weight 0.6 kg
Dimensions 16.7 × 9 cm
Publisher

Year

You may also like…