Το Παράδειγμα της Κυπριακής Πόλης – Ζητήματα Αστικότητας στον Χωρικό Σχεδιασμό / The Cypriot City Paradigm – Urbanity Issues in Design and Planning

 55.00

Description

Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της κυπριακής πόλης. Συμπεριλαμβάνει κείμενα από ένα ευρύ φάσμα ειδικών από τον επαγγελματικό, διοικητικό και ακαδημαϊκό χώρο καθώς και εκτενή φωτογραφικά τεκμήρια, σχέδια, γραφήματα και χάρτες. Η έκδοση είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) και σχεδιάστηκε στη βάση των πλέον σύγχρονων αισθητικών και τυπογραφικών προδιαγραφών. Ο όγκος της ξεπερνά, ενδεικτικά, τις 600 έγχρωμες σελίδες. Η έκδοση έρχεται να καλύψει ένα εξαιρετικά σημαντικό κενό στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία.

Description, analysis and interpretation of the particular character of the Cypriot city. It includes texts from a wide range of experts from the professional, administrative and academic field as well as extensive photographic documents, drawings, graphs and maps. The publication is bilingual (Greek and English) and was designed based on the most modern aesthetic and typographical specifications. Its volume exceeds, for example, the 600 color pages. The publication comes to cover an extremely important gap in the domestic and international literature.

Additional information

Weight 2.020 kg
Author

, , ,

Cover

Illustrations

, ,

ISBN

,

Pages

Publisher

, , ,

Year

You may also like…