Παρουσίαση βιβλίου “η Τράτα” / Book launch “The Trawler” – 5 Οκτωβρίου 2016 / 5th of October 2016

We would like to invite you to the presentation of the poetry 1977-2015 “Η Τράτα”/ “The Trawler” by Andriana Ierodiakonou, a bilingual edition by Moufflon Publications.

The Poetry event will take place at Telemachos Kanthos Foundation at Pallouriotissa. (telephone 22349879)

The actress Vayia Anastasiadou (ΤΗΟC) and the actor Paul Stewart (University of Nicosia) will read a selection of poems.

There will be talks by Paraskevy Varsamopoulou (University of Cyprus), Stavros Karayann (European University) and Paul Sharrad (Australia).

Refreshents will follow

Andriana Ierodiaconou was born and brought up in Nicosia, Cyprus. She writes her poems in Greek and prose works-Novels and Short Stories in English.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην παρουσίαση της ποίησης 1977-2015 “Η Τράτα”/ “The Trawler” της Ανδριάνας Ιεροδιακόνου, μία δίγλωσση έκδοση από τα Moufflon Publications.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος στην Παλλουριώτισσα. (τηλέφωνο 22349879)

Οι ηθοποιοί Βάγια Αναστασιάδου (ΘΟΚ) και Paul Steward (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) θα διαβάσουν επιλεγμένα ποιήματα.

Θα υπάρξουν ομιλίες από την Παρασκευή Βαρσαμοπούλου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), τον Σταύρο Καραγιάννη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) και Paul Sharrad (Αυστραλία).

Η Ανδριάνα Ιεροδιακόνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λευκωσία. Συγγραφεί τα ποιήματά της στα Ελληνικά και πεζογραφίες – μυθιστορήματα και σύντομες ιστορίες στα Αγγλικά.